سخن بزرگان (لابرویر)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- دارندگان قلبهای پاک هیچ گاه راحتی و خوشی را به خود نخواهند دید. زیرا خوشی و راحتی خود را فدای پیشرفت و ترقی دیگران کرده اند.


2- برای کسی که آهسته و پیوسته قدم بر می دارد، هیچ راهی دور نیست.


3- اگر دوستانی نتوانند گناهان کوچک یکدیگر را ببخشند، نخواهد توانست دوستی خود را به جایی برسانند.


4- بخشش در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است.


5- در این دنیا از دو راه می توان موفق شد؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران.


6- در این جهان، هر طبع نازک به دست کسی که فاقد آن است تباه می گردد.


7- تواضعِ بی جا آخرین حد تکبر است.


8- وقتی با دوستان به سر می بریم دیگر آرزویی نداریم.


9- زندگی تراژدی است برای آن کس که احساس می کند و کمدی است برای آن که می اندیشد.


10- اصیل بودن سعادت است، اما خوب است رفتار ما به گونه ای باشد که نیاز به پرسش از اصل ما نباشد.


11- برای کسی که آهسته و پیوسته راه می رود، هیچ راهی دور نیست.


12- طلوع و غروب عشق، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی آشکار می سازد.


13- مرگ یک بار می آید، ولی ترس از فرا رسیدن آن در طول عمر، آدمی را زجر می دهد.


14- تهیدست از برخی نعمت های دنیا، ولی خسیس، از همه ی نعمت های دنیا بی بهره است.


15- آسمان بی‌ابر مانند دریای بی‌آب و جنگل بی‌درخت است.

زندگینامه لابرویر :


ژان دلا برویر، نویسنده فرانسوی. زادروز: (۱۶ اوت، ۱۶۴۵ - ۱۱ مه، ۱۶۹۶)،
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود