سخن بزرگان (مثل اسکاتلندی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- اگر ما آنچه را که می بایست انجام می دادیم، به آنچه بایستی داشته باشیم می رسیدیم.


2- بگذار کسی که سردش است، آتش را خاموش کند.


3- گدا هر قدر گردنش را کج تر نگاه دارد، بیشتر دروغ می گوید.


4- غاز باید خیلی احمق باشد که روباه را از دور نشناسد.


5- عادت، اول دوست انسان است و بعد دشمن او.


6- تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد.


7- هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی کند.


8- دوام ازدواج یک قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.


9- کسی که یک بار مرا فریب می دهد برای او ننگ است، ولی کسی که دو بار فریبم می دهد برای من ننگ است.


10- کم‌خردان همه چیز را می‌خواهند و خردمندان، گزیده‌خواه هستند.


11- برای میهمانی هر قدر هم خرج کنی، بالاخره از یاد میهمان خواهد رفت.


12- هر وقت از سر میز قمار بلند شدی، به موقع بلند شده ای.

زندگینامه مثل اسکاتلندی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود