سخن بزرگان (مثل ایتالیایی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد.


2- گاهی ترحم ستم است و ستم ترحم.


3- پنجاه دوست دارید؟ این کافی نیست، یک دشمن دارید؟ بسیار زیاد است.


4- از دشمنی که دشمنی خود را در برابر تو ابراز می کند، زیاد نترس.


5- معنی همه چیز دانستن، هیچ ندانستن است.


6- باغبان هیچ گاه باغش را نابود نمی کند.


7- تا زمانی که میوه هایم سبز نشده، مرا درخت زیتون خطاب نکن.


8- موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه ی گستاخی است.


9- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر.


10- پای دروغ کوتاه است.


11- انسان نمی‌تواند خرد یا تجربه‌اش را برای وارثان به جا گذارد.


12- کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست داده اند.


13- کسی که در حضورت از تو می ترسد، در غیابت از تو متنفر است.


14- همه ی آرزوها، دم مرگ زنده می‌شوند.

زندگینامه مثل ایتالیایی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود