سخن بزرگان (مثل روسی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- کسی نمی‌تواند ثروتی را که در قلب شماست، بدزدد.


2- دعا کن و از خدا بخواه، ولی به سوی ساحل هم پارو بزن.


3- در مرداب دروغ چیزی جز ماهیهای مرده شناور نیست.


4- برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.


5- بدون باختن برنده نمی شوی.


6- سعادت مانند اسب نیست؛ نمی توانی آن را مهار کنی.


7- همسفری خردمند داشتن، به این می‌ماند که نیمی از راه را رفته باشی.


8- آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر ننشیند.


9- وقتی پول حرف می زند، حقیقت سکوت می کند.


10- عیب در این نیست که انسان اشتباه کند، بلکه عیب در این است که به اشتباه خود پی نبرد.


11- خوشبختی ها زمان نمی شناسند.


12- اگر به میهمانی گرگ می روی، سگ به همراه ببر.


13- امکان دارد گاو سیاه باشد، ولی شیرش سفید است.


14- قمار باز شریک دزد است.


15- نبودن آزادی از زیادی اش بهتر است.


16- دارایی هایی که در قلب جای دارند، هرگز دزدیده نمی شوند.

زندگینامه مثل روسی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود