سخن بزرگان (مثل هندی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- اگر کسی را تحقیر کردی، معنایش این است که خودت بی شخصیت هستی.


2- جایی که عشق حکمفرمایی می‌کند، غیر ممکن‌ها ممکن می‌شود.


3- عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر.


4- مانند خردمندان بنویس و مانند توده ی مردم حرف بزن.


5- سکوت هرگز اشتباه نمی کند و هر چه طولانی تر باشد، بهتر قضاوت می کند.


6- زمین به کسی که او را از آن خودش می دانست، خندید.


7- حتی اگر کسی آن‌ اندازه فرمانبردار شماست که از دست‌تان غذا می‌خورد، باز خردمندانه این است که مراقب انگشتان خود باشید.


8- اگر وجدان پاکی داری، پس چرا غصه می خوری؟ چرا که چیزی کم نداری.


9- هر کس برای یک و یا دو روز میهمان به شمار می رود و روز سوم، فضول و مزاحم.


10- برای اینکه بزرگ باشی، اول کوچک باش.


11- آخرین عضوی که در وجود یک زن می میرد، زبان اوست.


12- اندوه، نخست مغز را از بین می برد و سپس جسم را.

زندگینامه مثل هندی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود