سخن بزرگان (مثل یونانی)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- ماده‌ی سگ خانه مانند بانوی آن خانه رفتار می‌کند.


2- همه چیز زاده ی نابخردی است.


3- زمان درباره همه چیز قضاوت می کند.


4- آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد.


5- هر کس می تواند خودکشی کند، اما هر فردی لیاقت ندارد زندگی کند.


6- اگر نمی توانی دوست پیدا کنی، برای خود دشمن نتراش.


7- اگر پول در جیب نداری، عسل دردهان داشته باش.


8- بهترین چیزها سخت ترین آنها است.


9- همه کس، قوم و خویش آدم ثروتمند است.


10- بدی اشخاص احمق، برابر با نیکی اشخاص عاقل است.


11- شگفتی، آغاز خردمندی است.


12- اگر می خواهید قدرتمند شوید، وانمود کنید که قدرتمند هستید.


13- آدم عاقل فرصت نیک را به بخت نیک تبدیل می سازد.


14- هرکس هر چقدر هم که ناتوان باشد، دست کم می تواند بر خودش حکومت کند.


15- هرگز درباره هیچ کس قضاوت نکنید، مگر آنکه خود را به جای او بگذارید.


16- هر مردی می تواند داماد شود، اما هر دامادی نمی تواند مرد باشد.

زندگینامه مثل یونانی :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود