سخن بزرگان (ویلیام بلیک)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- دنیای گمان، دنیایی راستین و جاودانه است و این دنیای فانی و بی‌ارزش، تنها سایه‌ی ناچیزی از آن.


2- فراموش کردن و بخشودن، تنها هنر زیستن در بهشت است.


3- گرانقدرترین کارها این است که اجازه دهیم دیگری از روبروی ما بگذرد.


4- بی‌نهایت را در کف دست‌تان و ابدیت را در یک ساعت نگاه دارید.


5- دنیا را در یک سنگریزه و بهشت را در یک شاخه، تنها یک شاخه گل صحرایی تماشا کن. بی‌کرانگی را در کف دستانت بگذار، که ابدیت، همین یک ساعت است.


6- برای به دست آوردن گلهای کوچک باید سالها تلاش کرد.


7- می توان دنیا را در یک ذره ی ماسه مشاهده نمود و بهشت را در یک گل وحشی؛ می توان ابدیت را دست گرفت و جاودانگی را در یک ساعت جا داد.


8- والاترین عمل این است که دیگران را بر خود مقدم بدانیم.


9- کسی که باورهای خود را هرگز تغییر نمی دهد همچون آب راکدی است که در آن، کرمها لانه می کنند.


10- اگر بخواهیم احساسات خود را در زندان وجودمان پنهان کنیم، یک روز سرانجام ریشه‌های عشق، خودشان را از ژرفای گور بیرون خواهند کشید.

زندگینامه ویلیام بلیک :


ویلیام بلیک (به انگلیسی: William Blake) (زاده ۱۷۵۷ - درگذشته ۱۸۲۷) شاعر و نقاش بریتانیایی و مبدع نوع جدیدی از شعر در زبان انگلیسی بود. او مجموعه سروده‌های خود به نام «سرودهای معصومیت» (Songs of Innocence) را در ۱۷۸۹ و مجموعه «سرودهای تجربه» (Songs of Experience) را در ۱۷۹۴ با روشی به نام چاپ تذهیبی که خود مبدع آن بود، منتشر کرد. این کتاب‌ها همانند دیگر آثاری که سرود وبا روش خاص خود تذهیب کاری کرده و به چاپ رساند با استقبال فراوانی رو به رو شد و او را در زمره مشهورترین شاعران روزگار خود قرار داد. بیشتر آثار او مبین مخالفت او با کلیسا و اعتقاد به آزادی انسان و عشق الهی است.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود