سخن بزرگان (ویلیام جیمز)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- نخستین تلاش من در مورد آزادی اراده، باور کردن این موهبت خواهد بود.


2- اصلی در روانشناسی می‌گوید که اگر تصویری از خواسته‌ی خود را در ذهن ترسیم کنید و آن تصویر را به اندازه‌ی کافی در آنجا نگاه دارید، دیری نمی‌پاید که خواسته‌ی شما به طور دقیق، برآورده می‌شود.


3- بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق [=آرزو] فراوان اوست به گرامی داشته شدن.


4- بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.


5- مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند.


6- عاقل کسی است که می داند چه کارهایی را باید کنار بگذارد.


7- بزرگترین کشف عصر ما این است که انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح کنند.


8- وقتی که تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور کلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام کار از بین می رود.


9- اتفاقات ناگوار را همان گونه که رخ داده بپذیر، زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناک است.


10- ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلکه اگر در عین حال که تصمیم می گیریم قادر به دگرگون کردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.


11- شاد و بانشاط باشید، بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید.


12- با کمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را که شر نامیده می شوند تبدیل به خیر کنیم.


13- هر انسان عادی تنها از یک دهم استعدادها و قدرت فکری خود استفاده می کند.


14- بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه که باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است که به نظرش کافی می آید.


15- ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما کمک کنند!


16- اعتقاد و باور دینی یکی از نیروهایی است که بشر به کمک آن زندگی می کند و اگر آن را به طور کامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت.


17- امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سکون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند.


18- ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می کند.


19- زمانی که انتظار بهترین پیشامد را دارید، نیرویی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند. اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترین ها از شما بگریزد؛ حیرت انگیز است.


20- بسیاری از مردم می اندیشند که در حال اندیشیدن هستند، در حالی که سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند.


21- پذیرش آنچه رخ داده است، نخستین گام در غلبه بر پیامدهای هر گونه بدشانسی است.


22- فلسفه، والاترین و روشن ترین خواسته ی بشر است.


23- هر کس باید برای تمرین، هر روز دست کم دو کار را که از آن نفرت دارد انجام دهد.


24- انگیزه نهانی تمام کارهایی که بیشتر مردم انجام می دهند این است که چگونه شادی را به دست آورند، چگونه آن را نگه دارند و چگونه آن را بهبود بخشند.


25- هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینکه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی کنید.


26- تنها یک دلیل برای شکست انسان وجود دارد و آن کمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است.


27- همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی، کارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یک آدم خوب و یک آدم بد در برگزیدن آن دلیل است.


28- ژرف ترین اصل طبیعت انسان، اشتیاق و میل شدید او به قدردانی شدن است.


29- تا زمانی که قلب شما نخواهد، به طور یقین مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا نمی کند.


30- مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه بیشتر از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم.


31- خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن.


32- خوشبختی، نشانه ی تندرستی روح است.


33- پیشامدهای باور نکردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند که سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشکوه ترند.


34- از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما کمک خواهد کرد.


35- آواز خواندن، نتیجه ی شادمانی ما نیست، بلکه چون آواز می خوانیم، شادمانیم.

زندگینامه ویلیام جیمز :


ویلیام جیمز (William James، ۱۸۴۲–۱۹۱۰) فیلسوف آمریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم بود. وی در زمینه روانشناسی و فلسفه مطالعات عمیقی داشت و به عنوان پزشک نیز به فعالیت مشغول بوده است. فلسفه پراگماتیسم وی را «عملگرایی» و یا «اصالت دادن به عمل» در زبان فارسی ترجمه کرده‌اند؛ ولی در یک نگاه اجمالی ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در «سودمند بودن» یک امر و یا قضیه می‌دانست. حقیقت به چیزی اطلاق می‌شود که «سودمند» و یا «عملی» باشد. چیزی که «سودمند» نیست نمی‌تواند «حقیقت» باشد. به همین منظور طرفداران این مسلک را امروزه «عملگرا» ها می‌نامند. در زبان روزمره به چیز و یا کسی که به منافع قابل دسترسی کوشش می‌کند عادتاً «پراگماتیست» می‌گویند.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود