سخن بزرگان (ژان ژاک روسو)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- انسان، حیوانی بیمار است.


2- قلب، دانشمندترین فیلسوفان و دانایان است. کسی که دارای قلب پاک باشد به پند و اندرز فیلسوفان نیازی ندارد.


3- به طور کلی اشخاصی که زیاد می دانند، کم حرف می زنند و کسانی که کم می دانند، پر حرف هستند.


4- فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.


5- ساده ترین درس زندگی این است : هرگز کسی را میازار.


6- در زنان هوش و در مردان استعداد بیشتر است. آنچه را زن با چشم دقت و بررسی می بیند، مرد با دیده عقل و اندیشه می نگرد.


7- عموما اشخاصی که زیاد می دانند، کم حرف می زنند و کسانی که کم می دانند، پرحرف هستند.


8- انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است.


9- درمان فقر جسمانی، ورزش؛ فقر روحانی، دین؛ فقر مالی، تلاش و فقر معنوی، دانش است.


10- بزرگترین تفاوت انسان و حیوان، فهم و اندیشه نیست، بلکه اراده و اختیار او است.


11- انسان همیشه برای چیزهایی که آرزو می کند قدرت کافی دارد؛ فقط سستی اراده است که نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوی خود گام بردارد.


12- مردم بدون عشق [ همچون ] کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.


13- می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد.


14- هر عیش و لذتی را که در دنیا می بینید، دارای رنج و زحمت است و اگر همان زمان برای ما زحمت ایجاد نکند، در آینده اسباب دردسر می شود. فقط دو لذت وجود دارد که هرگز نتیجه ناگوار و پشیمانی دربر ندارند: نیکی کردن به مردم و انجام وظیفه.


15- افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند، اما افراد قوی، خود، آفریننده ی معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیز هستند.


16- امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.


17- بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی.


18- احساس دل، بالاتر از منطق است.


19- آزادی را فقط در مجسمه ی آن یافتم.


20- آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر می سازد، عموما زیاده روی در خود زندگی است.


21- آنچه در دنیا برای انسان اهمیت دارد، انجام وظیفه است.


22- مذهب چیز ثمربخشی است حتی برای انسانها هم لازم است.


23- انسان از مادر، آزاد آفریده شده است.


24- اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی، منشأ بزرگترین خطاهای بشرند.


25- زندگی، آنچه را که بخواهید به شما می دهد؛ به این شرط که خواسته هایتان مشخص و روشن باشد. آنچه را که می خواهید پیوسته بجویید و مطمئن باشید که به آن می رسید.


26- در زیر فشار خواهشهای نفس، بَرده ام و به ندای وجدان، آزادم.


27- هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که به دست انسانها می افتد به تباهی می گراید.


28- پول، زاده پول است. گاهی به دست آوردن اولین لیره دشوارتر از به دست آوردن میلیون لیره دوم است.


29- ایمان داشتن به تواناییهای خویش، نیمی از موفقیت و کامیابی است.


30- کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردان دنیا هستند.


31- سعی کنید همان طوری باشید که می خواهید دیگران شما را [ آنگونه] ببینند.


32- ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد.


33- وجدان بزرگترین فیلسوف است.


34- عشق حقیقی آتشی مخرب است که شعله خود را به سایر احساسات نیز می کشاند و آنها را با یک نیروی جدید، زنده می سازد. اینجاست که گفته اند عشق، قهرمانهایی را خلق می کند.


35- بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران، نیکی کردن به آنهاست.


36- در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.


37- مرد آنچه را می داند، می گوید و زن آنچه را که خوش آیند شنونده است.


38- دوران جوانی، زمانی است برای به دست آوردن خرد؛ دوران کهنسالی، زمانی است برای به کار بستن آن.


39- هر کس لطف بهار می خواهد، باید دشواری زمستان را تاب آورد.


40- برای اینکه بتوانیم کسی را دوست داشته باشیم، به زمان و آگاهی نیاز داریم. برای دوست داشتن، ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن، باید نخست سنجید.


41- آسایش، زمان نمی شناسد. هرگاه خسته شدی، بیاسای.

زندگینامه ژان ژاک روسو :


ژان-ژاک روسو (به فرانسوی: Jean-Jacques Rousseau) (زادهٔ ۲۸ ژوئن ۱۷۱۲ - درگذشتهٔ ۲ ژوئیه ۱۷۷۸) متفکر سوئیسی، در سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری اروپا می‌زیست. اندیشه‌های او در زمینه‌های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سال‌ها در پاریس عمر سپری کرد، به عنوان یکی از راه‌گشایان آرمان‌های انقلاب کبیر فرانسه قابل انکار نیست. اگر چه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از این مفهوم تنها می‌توان به معنایی ویژه و محدود سخن به میان آورد.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود