سخن بزرگان (کن بلانچارد)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- دلبستگی و پایبندی با هم فرق دارد. زمانی که به کاری دلبسته هستید، در زمان مناسب، آن را انجام می‌دهید. زمانی که به کاری پایبند هستید، هیچ‌گونه بهانه‌ای را نمی‌پذیرید، جز نتایج را.


2- عشق این توانایی را می دهد که بگویید پوزش می خوا هم.


3- بسیاری از مشکلات ما، نه در گروی تجهیزات، که در گروی انسان هاست.


4- هیچ چیز جای استقامت و پشتکار را نمی گیرد؛ از استعداد و نبوغ هیچ کاری ساخته نیست.


5- سیر هر کس به اوج خویشتن است.


6- آرزوهای واپسین دم زندگی، خانه بزرگتر و ثروت بیشتر نیست، بلکه دوست داشتن دیگران، رسیدگی به خود و بهبود روابط با دیگران است.


7- افراد با هدف مادی در نیمه اول عمر، سلامتی خود را برای کسب ثروت از دست می دهند و در نیمه دوم عمر، ثروت خود را برای کسب سلامتی از دست می دهند.


8- گرفتاری کار روزانه مجال بیداری خود درونی و برتری را نمی دهد. برای رسیدن و پیدا کردن خود درونی سعی کنید با خود خلوت کنید.


9- تغییر با قانون، قدرت و زور بیرونی میسر نیست؛ تغییر باید پذیرفته شود.


10- هدف بدون رسالت، ما را به جایگاه بلند مرتبه ای نمی رساند.


11- کار کردن بدون رعایت اصول اخلاقی به فساد و تباهی می انجامد.


12- زیستن بدون رفتار بر پایه ارزشها، بی ارزش است.

زندگینامه کن بلانچارد :


کنت بلانچارد هارتلی (زاده 6 مه 1939) نویسنده آمریکایی و کارشناس مدیریت است. کتاب او مدیر یک دقیقه ای (با همکاری اسپنسر جانسون) بیش از 13 میلیون نسخه فروخته شده است و به 37 زبان ترجمه شده است.
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود