سخن بزرگان (گیل لیندن فیلد)


فرد مورد نظر را انتخاب کنید

1- از بین بردن دشواری های شخصی، به تنهایی، لذت ویژه ای به همراه دارد.


2- تا زمانی که به تمام ریشه های بنیادی زندگی مان باور نداشته باشیم، نمی توانیم به زندگی دلخواه و شادی که در ذهن داریم، دست یابیم و سبک زندگی را آنگونه که خود می خواهیم، شکل دهیم.


3- هنگامی که شما می خواهید موقعیت پیشین خود را پاس دارید، هیچ معجزه ی جدیدی برای دگرگونی موقعیت تان رخ نمی دهد.


4- هرگز خود را برای شرایطی که دارید، سرزنش نکنید، زیرا جز افسردگی و پریشانی هیچ ثمر دیگری ندارد.


5- هر چه سرحال تر و تندرست تر باشید، درک آن گونه از زندگی که خواهانش هستید و می خواهید برایتان پایدار بماند، آسان تر می شود.


6- حس مکرر شادی برای کسی که خواهان زندگی دلخواه خود است، بسیار ضروری [ =بایسته ] می باشد.


7- افرادی که زندگی را برای خود آسان نموده و تلاش می کنند دنیای پیرامون خود را بهتر از پیش سازند، بسیار بهتر و مفیدتر از کسانی زندگی می کنند که تنها به خودِ زندگی توجه دارند و ژرفای روح زندگی را درک نمی کنند.


8- شادمانی، نه تنها پایانِ رسیدن به لذت است، بلکه بهترین راه نیرو دادن به روحیه و داشتن انگیزه است.


9- آسوده باشید که در طول زندگی، هر چیزی که نیاز داشته و خواهان آن باشید، زندگی در دسترس تان قرار خواهد داد.


10- چیزی که شما را در زندگی سرحال و سر زنده نگه می دارد، به خود هدیه کنید.


11- بکوشید از هر پیشامدی که برایتان پیش می آید، بسیار لذت ببرید.


12- کاری را انجام دهید که می دانید از آن لذت می برید.


13- رایج ترین کار نادرستی که تمام افراد مرتکب می شوند، عشق های ناگهانی است که همه گمان می کنند، سرنوشت، این مسئله را سر راه زندگی افراد قرار می دهد.


14- هرگز فراموش نکنید که بدون دستیابی به دلبستگی های باور نکردنی، نمی توانید صد در صد به کسی دلبسته شوید.


15- یک زندگی اجتماعی خوب، نه تنها باعث لذت و انگیزش می شود، بلکه سرچشمه ی بزرگی برای پشتیبانی از ما در سختی هایمان است.


16- برای داشتن زندگی آسوده باید کارهای حساب شده ای انجام دهیم.


17- یک زندگی اجتماعی والا هرگز نمی تواند این توانایی را داشته باشد که تجربه های ژرف پر معنایی [ =چَمی ] را بدون خواست خود در دسترس مان قرار دهد.


18- کاری پسندیده است که از آن احساس لذت کنیم و نیازهای روانی ما را بهیود بخشد و این امر، هرگز ارتباطی به میزان دریافت مادی ما ندارد.


19- همیشه به خود، یادآوری کنید که از شکست هایی که با آن روبرو می شوید، درس می گیرید.


20- بکوشید هر روزتان را با پرداختن به کاری که از آن لذت می برید و دوست دارید آن را انجام دهید، به پایان برسانید.


21- برای درک کردن و نیکو شمردن دنیای پیرامون خود، زمان صرف کنید.


22- قشنگ ترین و بهترین بخش زندگی هر فرد، زمانی است که به نتیجه ی تلاش های خود دست می یابد.


23- خود [ شما ] برمی گزینید که چگونه از زمان و انرژی بهره گیرید تا در زندگی به تعادل [ =ترازمندی ] برسید یا نرسید.

زندگینامه گیل لیندن فیلد :


زندگی نامه ای در دسترس نیست
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود