غزل شماره 388 حافظ - بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن


شهر مورد نظر را انتخاب کنید

حافظ شیرازی

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن رسید باد صبا غنچه در هواداری ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن طریق صدق بیاموز از آب صافی دل به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

معنی ابیات:

معني بيت 1( بهر و گل شادي افزا شد و توبه اي را كه مستان براي نوشيدن باده رده بودند شكستند پس به شادكامي چهره گل غم را از دل ريشه كن و جدا كن ) هواداري ( هواخواهي = از شدت شوق ) زخود برون شد (ازحالت غنچه بودن خارج شد ) طريق صدق ( راه و روش راستي ) مفهوم بيت 3( صفاي باطن اگر مي خواهي از آب صاف طلب كن ه ظاهر و باطن آن يكي است و اگر مي خواهي آزاده عالم باشي مانند ردخت سروفاقد تعلقات و ميوه باش ) معني بيت 4( ا زهنرنمايي باد صبا و از دستبرد او به اطراف گل نگاه ن كه گيسوان آنرا پرچين كرده است و به روي سمن پيچ و تاب گيسوي سنبل رانظاره كن ) معني بيت 5( غنچه مانند عروسي از سراپرده با اقبال نيكو خارج شد و ظاهر گرديد و بي پروا دل و دين مار ابا چهره زيبايش مي ربايد ) صفير ( صدا بانگ ) شوريده( عاشق ) نقير ( فرياد ) هزار ( بلبل ) بيت ( خانه ) حزين ( اندوه ) بيت حزن ( در اينجا زمستان ) معني بيت 7( اي حافظ خبر قصه دوران را با آواز مطرب و به فتواي پير صاحب فن و پير مغان از جام باده بخواه )


معنی کلمات:

معنی لغات برای این غزل وجود ندارد


توضیحات:

جلالی شرحی بر این غزل ندارد


درک اشعار:

همت داشته باش. دست از غم بردار و بهشادی بپرداز الان وقت پایکوبی است نه گوشه نشینی. طریق راستی و درستی را پیشه کن. آزاده باش و حرف دلت را بزن آنطور که می خواهی باش. طالع شما بسیار مبارک است خبر خوشی به شما می دهند که تمام حزن ها و غم ها یادتان می رود.


نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود