آیا میدانید: که قند و شکر تفاله باقيمانده چغندر قند و نيشکراست که مواد ارزشمند آن گرفته و به دامها داده ميشود؟
logo

ابزار های آنلاین عمومی


twitter facebook linkedin whatsapp telegram